تیزر تبلیغاتی مجموعه بزرگ تولید ترشک در آذربایجان غربی ، توسط گروه طراحی و هولدینگ صبا طراحی و اجرا گردید ، در این پروژه از فیلمبرداری ساده و همچنین عکاسی صنعتی حرفه ای استفاده شده است.