کلاس D

شروع از 1 میلیون تومان
شروع از 1 میلیون تومان
 • متوسط
 • DSLR , Sony HNX
 • معمولی
 • معمولی
 • 8 روز
 • حداکثر 3 بار
 • موزیک معمولی آرشیوی
 • معمولی
 • Full HD
محبوب ترین

کلاس C

شروع از 3 میلیونتومان
شروع از 3 میلیونتومان
 • نیمه حرفه ای
 • Sony FS7 , Black Magic
 • نیمه حرفه ای
 • نیمه حرفه ای
 • 15 روز
 • حداکثر 6 بار
 • موزیک خاص آرشیوی
 • نیمه حرفه ای
 • 4K

کلاس B

شروع از 8 میلیونتومان
شروع از 8 میلیونتومان
 • حرفه ای
 • Red Dragon
 • گوینده حرفه ای
 • حرفه ای
 • 30 روز
 • حداکثر 8 بار
 • آهنگ ساز معمولی
 • حرفه ای
 • 4K

کلاس A

شروع از 15 میلیونتومان
شروع از 15 میلیونتومان
 • فوق حرفه ای
 • Arri Alexa
 • گوینده حرفه ای
 • معروف ( با هماهنگی )
 • 40 روز
 • حداکثر 10 بار
 • آهنگساز حرفه ای
 • حرفه ای
 • 4K

تعرفه ها

 • ایده نوشتن سناریو توسط شرکت
 • سبک تولید فیلم
 • دوربین مورد استفاده
 • نریشن
 • استفاده از بازیگر
 • انیمیشن سه بعدی
 • زمان تولید
 • استفاده از هلی شات و کرین
 • کارگردانی و عوامل تولید حرفه ای
 • بازبینی و اصلاح
 • موشن گرافیک دو بعدی
 • استفاده از آهنگ
 • استفاده از مدل
 • پوشش کل کشور
 • فرمت نهایی پروژه