مدت زمان تولید :  10 روز کاری
کارفرما : املاک نجایی

 

نظرتان را بگویید